Idősek Világnapja

Az Idősek Világnapjához kapcsolódóan településünk önkormányzata is köszöntötte 60 éven felüli lakosait. Sokat köszönhetünk ennek a korosztálynak, ezért ez a nap az Ő ünnepnapjuk volt! Idén is nagy hévvel készültünk, hogy örömet tudjunk szerezni, kicsit emlékezetessé tegyük ezt a napot. Reméljük sikerült!...

Elektronikai hulladékgyűjtés

A Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft. és Csány Község Önkormányzata Elektromos és elektronikai hulladékbegyűjtő akciót szervez.
Időpont:  2022. november 14-15. 8.00-12.00 

Helyszín: A Polgármesteri Hivatal udvara (Kossuth L. u. 2.)

A szakszerűtlenül megbontott berendezéseket nem áll módjukban elszállítani.

Az akció során az alábbi hulladékok begyűjtése történik:...

Tájékoztatás a Települési Ügysegédi rendszer működésének felfüggesztéséről

Szalatnai Gábor a Hatvani Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  Hivatalvezetőjének tájékoztatója szerint a Települési Ügysegédi rendszer működése 2022. október 28. (péntek) napjától - 2023. március 17. (péntek) napjáig felfüggesztésre kerül.

A hatáskörünkbe tartozó ügyekben a Hatvani Járási Hivatal ügyfélfogadási helyszínein biztosított az ügyintézés lehetősége.

 

Népszámlálás 2022

Október 1-jén elindult a népszámlálás, hazánk legnagyobb, mindenkire kiterjedő statisztikai adatgyűjtése. A kitöltéshez használja a postai értesítő levélben található a belépési azonosító. Új belépési azonosítót a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon igényelhet.

A kérdőív kitöltése minden Magyarországon élő ember számára kötelező!

További információt a nepszamlalas2022.hu oldalon talál...

 

Köszönetnyilvánítás

Pilinszky János soraival szeretnénk megköszönni a Csányi Napközi Otthonos Óvoda gyermekei és dolgozói nevében, a budapesti Gál és Bokor családnak, valamint a csányi Horváth családnak a sok felajánlott játékot.

A jótettek javarészt titokban születnek. Semmiféle műszer nem jelzi őket, semmiféle statisztikai apparátus nem készít róluk táblázatot. De a jelenlétük annál valóságosabb.

Ez az adomány is titokban született, hiszen a jót-tenni nemes eszménye vezérelte. A jótettből pedig csoda lett...

MOL Nyrt. tájékoztatója

A MOL Nyrt. a MOL Logisztika Tiszaújváros-Százhalombatta DN200 PN63 termékvezeték bővítése keretében egy leágazó DN200 PN63 termék szénhidrogénszállító vezetékszakaszt létesít. A munka jelen fázisában a kivitelező olyan levegő-lefúvatási feladatokat fog végezni Csány szakaszolóállomáson (hrsz: Csány külterület 0219/2), mely jelentős hanghatással járhat, így ezt Csány lakossága is észlelheti. A zajhatással járó munkák 2022.08.01-én és 2022.08.02-án várhatóak. A munkavégzés a MOL Nyrt. szakfelügyeletével zajlik az LPG-1911 sz. kiviteli tervek alapján.

Oldalak