Csányi Napközi Otthonos Óvoda

1. Intézményi adatok

 

Alapító neve:                                  Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Fenntartó szervének székhelye:        3015 Csány, Kossuth Lajos út 2.

 

Intézmény neve:                     Napközi Otthonos Óvoda

Címe:                                            3015 Csány, Malom út 1.

Elérhetősége:                                 06-37/357-020

                                                          ovicsany@gmail.com

OM-azonosító:                                031 411

Intézményvezető:                           Surányiné Szabó Beáta Mária mb. óvodavezető

Intézményvezető-helyettes:             Kovácsné Hegyi Györgyike

Élelmezésvezető:                            Penczi Ferencné (konyha)

Elérhetőségük:                               naponta 8.00–16.00 között a 06-37/357-020 számon

Nyitva tartási idő:                           hétfő–péntek: 7.30–16.00

Házirend:                                           Házirend

Csoportok száma:                          3

Férőhelyek száma:                         75 fő, a 2021/2022. tanévi kezdő létszám: 55 fő               

                                                   (2022. január 1 adatok alapján 59 fő)

 

2. Személyi feltételek a 2021/2022. tanév során

 

2022. januári adatok alapján:

Óvodapedagógusok száma          2 fő + 2 fő nyugdíjas

Dajka                                        4 fő (+1 fő dajka részmunkaidős 2 órában, 6 órában az ÖNO-ban dolgozik szociális gondozóként)

Pedagógiai asszisztens:               1 fő

Élelmezésvezető                         1 fő

Szakácsnő                                  1 fő

Konyhai kisegítő                          2 fő

Összes dolgozói létszám:        14 fő

 

2021. szeptemberi adatok alapján:

Óvodapedagógusok száma            3 fő + 2 fő nyugdíjas (szeptember 16-ig Bohács Ágnes beszámít a létszámba)

Dajka                                          4 fő (+1 fő dajka részmunkaidős 2 órában, 6 órában az ÖNO-ban dolgozik szociális gondozóként)

Pedagógiai asszisztens:                 2 fő (1 fő végzős óvodapedagógus hallgató 2021.12.31-ig volt jogviszonya)

Élelmezésvezető                           1 fő

Szakácsnő                                   1 fő

Konyhai kisegítő                           2 fő

Összes dolgozói létszám:         15 fő

 

 

Az óvodapedagógusok és a nevelő, oktató munkát segítő alkalmazottak csoportokba történő beosztása a 2021/2022 tanévben

 

2022. januári adatok szerint:

Gyermeklétszám: 59 fő

Kiscsoport

21 fő

Középső csoport

15 fő

Nagycsoport

23 fő

Délelőttös óvodapedagógusok

Kovácsné Hegyi Györgyi

Oldalné Pusztai Edit

Horváthné Tóth Irén

Délután

 

Fodor Gyuláné

pedagógiai asszisztens

 

Németh Boglárka

(2021.12.08-tól)

dajka

Surányiné Szabó Beáta

Dajkák

Sári Judit

Ráczné Fábián Éva

Gulyás Gáborné

 

2021.szeptemberi adatok:

Gyermeklétszám: 55 fő

Kiscsoport

19 fő

Középső csoport

14 fő

Nagycsoport

22 fő

Délelőttös óvodapedagógusok

Kovácsné Hegyi Györgyi

Oldalné Pusztai Edit

Horváthné Tóth Irén

Délután

 

Fodor Gyuláné

pedagógiai asszisztens

 

Papp Kristóf

(2021.09.01-2021.12.31)

pedagógiai asszisztens

 

Surányiné Szabó Beáta

Bohács Ágnes

(2021.09.16-ig)

Dajkák

Sári Judit

Ráczné Fábián Éva

Gulyás Gáborné

                                                                                                            Boros Anikó                                                                                                                                     

 

 

2013/2014. tanév

Csoportok száma: 3

Férőhelyek száma: 75 fő, a 2013/2014. tanévi kezdő létszám: 66 fő

Házirend

Óvoda pedagógiai programja

Személyi feltételek a 2013/2014. tanév során

 

Óvodapedagógusok száma         5 fő

Dajka                                           3 fő (1 fő/csoport)

Pedagógiai asszisztens:              1 fő (2013.09.01-től engedélyezett 3 csoportonként 1 fő)

Takarítónő                                  1 fő (6 órás részmunkaidős, az ÖNO-ban dolgozik)

Élelmezésvezető                          1 fő

Szakácsnő                                   1 fő

Konyhai kisegítő                         2 fő

Összes dolgozói létszám:        14 fő

 

Az óvodapedagógusok és a nevelő, oktató munkát segítő alkalmazottak csoportokba történő beosztása a 2013/2014. tanévben

 

 

Kiscsoport

20 fő

Középső csoport

21 fő

Nagycsoport

25 fő

Délelőttös  óvodapedagógusok

Majoros Viktória

Szabó Beáta Mária

Bódi Gyuláné és Horváthné Tóth Irén

Délután

 

Petik Alexandra pedagógiai asszisztens

 

Bohács Ágnes óvodavezető

heti váltásban

Dajkák

Ráczné Fábián Éva

Gulyás Gáborné

Prileczki Lászlóné

 

3. A Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazott dolgozóinak bemutatása

 

Bódi Gyuláné (Simonyi Mária)

Középiskolai tanulmányait a Bajza József Gimnáziumban végezte el 1973-ban.

Főiskolai tanulmányai: 1975-ben felsőfokú óvónői diplomát szerzett nappali tagozaton a Szarvasi Óvónőképző Intézetben.

Ezt követően elhelyezkedett a hatvani Mező Imre Úti Óvodában óvónőként, majd 1978-tól vezető-helyettesként dolgozott. 1991-ben áthelyezéssel került a csányi Napközi Otthonos Óvodába, azóta folyamatosan itt dolgozik.

Férjezett, két leány édesanyja.

 

Bohács Ágnes (Bohács Ágnes)

Középiskolai tanulmányait az egri Gárdonyi Géza Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskolában végezte el 1983-ban. Végzettsége: óvónő, gyermekfelügyelő.

1983-tól a horti Önálló Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógusa volt egészen 2009-ig.

A „Horti Óvodásokért Közhasznú Alapítvány” kuratóriumi tagja volt az alapítástól 2014-ig.

Főiskolai tanulmányai: 1997-ben esti tagozaton végezett a Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szakán.

2009.09.01-én áthelyezéssel került a csányi Napközi Otthonos Óvodába óvodapedagógusként.

2010.09.01-től megbízott óvodavezető lett, ezzel egyidőben megkezdte pedagógus szakvizsgára felkészítő tanulmányait a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola vezető óvodapedagógus szakán, ahol 2012-ben sikeres államvizsgát tett.

2011-től óvodavezetői kinevezést kapott 2016-ig.

Elvált, két leány édesanyja.

 

Horváthné Tóth Irén (Tóth Irén)

Középiskolai tanulmányait az egri Gárdonyi Géza Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskolában végezte el 1980-ban. Végzettsége: óvónő, gyermekfelügyelő.

1980-tól a csányi Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógusa napjainkig.

Főiskolai tanulmányai: 1984-ben a Szarvasi Óvónőképző Intézetben Felsőfokú Intézeti vizsgát tett levelező szakon.

2013.09.01-től óvodavezető-helyettes.

Férjezett, két gyermek édesanyja.

 

Majoros Viktória (Majoros Viktória)

Középiskolai tanulmányait a selypi Március 15. Gimnázium és Szakközépiskolában végezte. 2005-ben rendvédelmet tanult.

2007–2008-ban fogászati asszisztensként dolgozott.

2008–2009-ben eladóként dolgozott a hatvani Tesco áruházban.

Főiskolai tanulmányai: 2011-ben sikeres államvizsgát tett a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola óvodapedagógus szakán.

2011. Elhelyezkedett a boldogi Csicsergő óvodában, ahol 2013 áprilisáig dolgozott.

2013 áprilisától a csányi Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógusa.

Élettársi kapcsolatban él, egy kisfiú édesanyja.

 

Szabó Beáta Mária (Szabó Beáta Mária)

Középiskolai tanulmányait az egri Gárdonyi Géza Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskolában végezte el 1989-ben. Végzettsége: óvónő, gyermekfelügyelő.

Többször volt alkalmazásban rövid idejű szerződésekkel: Csány község Önkormányzatánál a Napközi Otthonos Óvodában óvónőként, a helyi Gyermekjóléti szolgálatnál, a csányi és a hatvani 5.sz., 7.sz. Általános Iskolában napközis nevelőként.

Főiskolai tanulmányai: 1998-ban levelező tagozaton a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolán óvodapedagógusi diplomát szerzett.

2002-től folyamatosan óvodapedagógusként dolgozik. Az ecsédi Gyöngyszem Óvodában 2011. februárig volt alkalmazásban. Áthelyezéssel a csányi Napközi Otthonos Óvoda alkalmazottja lett.

Elvált, élettársi kapcsolatban él, egy fiú édesanyja.

 

Gulyás Gáborné (Kovács Tímea)

Iskolai végzettsége: 8 általános.

Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: 2000. augusztus, ezóta dolgozik a csányi Napközi Otthonos Óvodában dajkaként.

Férjezett, két fiú édesanyja.

 

Prileczki Lászlóné (Rédei Katalin)

Középiskolai tanulmányai: 1987. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Intézet, Jászberény, élelmiszereladó szakmunkásvizsgát tett.

Eladóként dolgozott az ÁFÉSZ Hatvannál, Egyesült Jászsági ÁFÉSZ-nál.

1997-1998-ig a csányi Napközi Otthonos Óvoda konyháján kapott állást. 2000-től újra konyhai dolgozó, majd 2003-tól dajkaként van alkalmazásban.

Férjezett, két fiú és egy leány édesanyja.

 

Ráczné Fábián Éva (Fábián Éva)

Középiskolai tanulmányai: 1978-ban végzett a 213.sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben, Hatvanban,végzettsége villamosgép-szerelő.

1978–1982. Gyöngyösön a Berze Nagy János Gimnázium levelező tagozatán 4 év gimnáziumi osztályt végzett.

Férjével több éven át voltak dinnyések: Szedresen, Jászapátiban, Ároktőn.

2001 óta a mai napig dajkaként van alkalmazásban.

Elvált, egy fiú édesanyja.

 

Petik Alexandra (Petik Alexandra)

Középiskolai tanulmányai: 2012-ben végzett az Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégiumban, végzettsége: elektronikus grafikus, képszerkesztő.

2013. 02. hótól helyettes dajkaként foglalkoztatta a csányi Napközi Otthonos Óvoda. Időközben elvégezte a pedagógus asszisztensi OKJ-s képzést, ezért 2013. 09-től pedagógiai asszisztensként alkalmazza az óvoda.

Hajadon, élettársi kapcsolatban él.

 

Konyhai dolgozók a 2013/2014.tanévben

 

Penczi Ferencné (Nagy Andrea)

Középiskolai tanulmányai: 1991. évben az egri Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában érettségizett. Dolgozott Balatonföldváron vendéglátásban, csányi vállalkozóknál, a Magyar Posta alkalmazásában.

1997. 09-től a csányi Napközi Otthonos Óvoda szakácsnője.

2009. évtől napjainkig a Napközi Otthonos Óvoda konyhájának élelmezésvezetője.

Férjezett, egy leány édesanyja.

 

Tóth Lászlóné (Szabó Gyöngyike)

Az általános iskolai tanulmányainak befejezése után szüleivel évekig dinnyések voltak a Hevesi Állami Gazdaságban.

1986–1992 között az aszódi Ipari Műszergyárban dolgozott.

1992–1997. évben a csányi községi Önkormányzat polgármesteri hivatalában dolgozott.

1998 óta dolgozik az óvodában, először helyettesítő dajkaként alkalmazta az óvoda, majd konyhai dolgozóként kapott kinevezést.

2012. évben sikeres OKJ-s szakács vizsgát tett, azóta ő a szakácsnője az óvodának.

Férjezett, két leány édesanyja.

 

Korozs Györgyné (Vaka Zsuzsanna)

Középiskolai tanulmányai: 1992-ben női ruhakészítőként végzett a 213.sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben.

1994–1999 között dinnyések voltak a „Tisza-menti” Szövetkezetnél, Tiszakeszi-Derzs.

2010-től konyhai kisegítő a csányi Napközi Otthonos Óvodában.

Férjezett, két fiú édesanyja.

 

Tóth Tamara  (Tóth Tamara)

Középiskolai tanulmányai: 2012-ben érettségizett a Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági és Idegenforgalmi Szakképző Iskolában Gyöngyösön.

2013 szeptemberétől konyhai kisegítőként dolgozik az óvoda konyháján.

Hajadon.

 

Csordás Józsefné  (Tóth Mária)

Középiskolai tanulmányai: 1975-ben 213.sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben elektrolakatos szakmunkás vizsgát tett.

1978-tól 1993-ig a csányi „Búzakalász” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet dolgozója. Többször állt munkaszerződésben a Mátra Cukor Rt. Hatvannal.

1993-ban a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Csány alkalmazottja.

2003-ban a Heves Megyei Idősek Otthona, Csány alkalmazottja.

2005-től 2009-ig a Községi Önkormányzat Kvt. Házi segítségnyújtás, Csány alkalmazottja.

2009-től az Önkormányzat feladatátszervezés miatt áthelyezte konyhai kisegítő munkakörbe a Napközi Otthonos Óvoda konyhájára, részmunkaidőben az ÖNO-ban végzi a házi segítségnyújtást.

Özvegy, egy leány édesanyja.


Óvodánk története…

Az épület, az intézmény történetéről megkérdeztük az idősebb generációt, akiket ide járattak óvodába, közel laktak az épülethez, itt dolgoztak több évtizeden át… Az ő emlékeikre és a fellelhető írásos dokumentációra hagyatkozva a következőket tudjuk:

A mai óvoda területén két épület áll. Az utcai fronton az óvoda régi épülete található, amelyben 1986-ig üzemelt óvoda.

A régebbi épület az 1800-as évek elején épült. Eredetileg nem így nézett ki, az utcáról nyílt a bejárat, hátul boltíves terasz volt, melynek nyomai ma is láthatóak. A boltíves belső helyiségek többször átalakításon estek át az idők folyamán.

Az épület az I. világháború előtt egy református gyógyszerészcsaládé volt, egy házaspár és a két nővérük lakott itt. Amikor meghalt a házaspár, a két lánytestvér maradt az épületben, akik az értékeiket igyekeztek megmenteni azzal, hogy befalazták a boltívek alá. Új gyógyszerész jött a faluba, akkor kezdtek az épületben óvodát üzemeltetni. Az épület ekkorra már három funkciót látott el: gyógyszertár, óvoda, szolgálati lakás volt egyben. Az 1930-as években eleinte egycsoportos volt az óvoda, ahol a falu gyermekei játszhattak délig. Étkeztetést nem biztosítottak, ezért a gyerekeknek tízóraira vinniük kellett magukkal ennivalót, evőeszközt. Minden gyereknek volt egy nyakba akasztható egyentáskája erre a célra. Kevés játék állt rendelkezésükre, leginkább Rózsika óvó nénivel énekeltek, verseltek, körjátékot játszottak. Aki jól viselkedett, kapott egy darab kekszet. Akkoriban a gyógyszerész úr nagyon szigorú volt, megkövetelte, hogy a belépők az ajtóban vegyék le a sapkájukat, ellenkező esetben kizavarta az illetőt.

A II. világháború idején el kellett menekülni az itt lakóknak, vagy kitelepítették őket, ezt homály fedi. A front alatt az épület pincéi óvóhelyként szolgáltak. Az 1960-70-es években is volt gyógyszertár az épületben, 2 csoportos volt az óvoda, és szombaton is nyitva volt. Kenyérbolt volt az egyik helyiségében. Időközben konyhája lett az óvodának, napi háromszori étkezést biztosítva a gyerekek számára. A konyhás nénik kannával hordták a vizet az utcai csapról. A tárgyi feltételek a következők voltak: közös volt a mosdó, ezért a gyerekeknek sokat kellett várakozniuk, az udvaron volt a wc, rossz volt az épület elosztása. Fűteni olajkályhával fűtöttek, de télen, amikor megdermedt az olaj, nagyon hideg volt az épületben. A törzskönyv szerint az óvoda 1974. 09. 01-től 3 csoportos lett, ekkor még az iskolához tartozott. 1976. 01. 01-től „önálló” lett az intézmény, a munkáltatói jogkör gyakorlója a vezető óvónő lett. Ekkor minden óvónő szakképzett volt. 1977-ben szerelték be a belső vízvezetéket. A régi épület fala salétromos lett, a pincéjében évek óta állt a víz. Ennek oka lehet, hogy a falu közepén lévő artézi kút vize állandóan folydogált az épület mellett futó Barába. Ez a vízfolyás hosszú évtizedekig vizesítette az épület alapját, megtöltötte a pincéjét.

1984 májusában elkezdődött a belső udvarban egy korszerű, előírásoknak megfelelő épület megépítése, amely most is ideális a gyermekek ellátására. Az új óvoda épülete 1986. november 7-én került átadásra.

1986 decemberétől a régi Hidvégi-féle házban működött az iskolások számára napközi étkeztetés, az óvoda konyhájáról szállították az ételt. Jelenleg a régi épület ad helyet az iskolások ebédeltetésének, az idős emberek ebédjét innen szállítják ki.

magyar