Csányi Móra Ferenc Óvoda

1. Intézményi adatok

 

Alapító neve:                                  Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Fenntartó szervének székhelye:        3015 Csány, Kossuth Lajos út 2.

 

Intézmény neve:                     Csányi Móra Ferenc Óvoda

Címe:                                            3015 Csány, Malom út 1.

Elérhetősége:                                 06-37/357-020

                                                          ovicsany@gmail.com

OM-azonosító:                                031 411

Intézményvezető:                           Surányiné Szabó Beáta Mária óvodavezető

Intézményvezető-helyettes:             Horváthné Tóth Irén

Élelmezésvezető:                            Penczi Ferencné (konyha)

Elérhetőségük:                               naponta 8.00–16.00 között a 06-37/357-020 számon

Nyitva tartási idő:                           hétfő–péntek: 7.30–16.00

Házirend:                                           Házirend

Csoportok száma:                          3

Férőhelyek száma:                         75 fő

 


Óvodánk története…

Az épület, az intézmény történetéről megkérdeztük az idősebb generációt, akiket ide járattak óvodába, közel laktak az épülethez, itt dolgoztak több évtizeden át… Az ő emlékeikre és a fellelhető írásos dokumentációra hagyatkozva a következőket tudjuk:

A mai óvoda területén két épület áll. Az utcai fronton az óvoda régi épülete található, amelyben 1986-ig üzemelt óvoda.

A régebbi épület az 1800-as évek elején épült. Eredetileg nem így nézett ki, az utcáról nyílt a bejárat, hátul boltíves terasz volt, melynek nyomai ma is láthatóak. A boltíves belső helyiségek többször átalakításon estek át az idők folyamán.

Az épület az I. világháború előtt egy református gyógyszerészcsaládé volt, egy házaspár és a két nővérük lakott itt. Amikor meghalt a házaspár, a két lánytestvér maradt az épületben, akik az értékeiket igyekeztek megmenteni azzal, hogy befalazták a boltívek alá. Új gyógyszerész jött a faluba, akkor kezdtek az épületben óvodát üzemeltetni. Az épület ekkorra már három funkciót látott el: gyógyszertár, óvoda, szolgálati lakás volt egyben. Az 1930-as években eleinte egycsoportos volt az óvoda, ahol a falu gyermekei játszhattak délig. Étkeztetést nem biztosítottak, ezért a gyerekeknek tízóraira vinniük kellett magukkal ennivalót, evőeszközt. Minden gyereknek volt egy nyakba akasztható egyentáskája erre a célra. Kevés játék állt rendelkezésükre, leginkább Rózsika óvó nénivel énekeltek, verseltek, körjátékot játszottak. Aki jól viselkedett, kapott egy darab kekszet. Akkoriban a gyógyszerész úr nagyon szigorú volt, megkövetelte, hogy a belépők az ajtóban vegyék le a sapkájukat, ellenkező esetben kizavarta az illetőt.

A II. világháború idején el kellett menekülni az itt lakóknak, vagy kitelepítették őket, ezt homály fedi. A front alatt az épület pincéi óvóhelyként szolgáltak. Az 1960-70-es években is volt gyógyszertár az épületben, 2 csoportos volt az óvoda, és szombaton is nyitva volt. Kenyérbolt volt az egyik helyiségében. Időközben konyhája lett az óvodának, napi háromszori étkezést biztosítva a gyerekek számára. A konyhás nénik kannával hordták a vizet az utcai csapról. A tárgyi feltételek a következők voltak: közös volt a mosdó, ezért a gyerekeknek sokat kellett várakozniuk, az udvaron volt a wc, rossz volt az épület elosztása. Fűteni olajkályhával fűtöttek, de télen, amikor megdermedt az olaj, nagyon hideg volt az épületben. A törzskönyv szerint az óvoda 1974. 09. 01-től 3 csoportos lett, ekkor még az iskolához tartozott. 1976. 01. 01-től „önálló” lett az intézmény, a munkáltatói jogkör gyakorlója a vezető óvónő lett. Ekkor minden óvónő szakképzett volt. 1977-ben szerelték be a belső vízvezetéket. A régi épület fala salétromos lett, a pincéjében évek óta állt a víz. Ennek oka lehet, hogy a falu közepén lévő artézi kút vize állandóan folydogált az épület mellett futó Barába. Ez a vízfolyás hosszú évtizedekig vizesítette az épület alapját, megtöltötte a pincéjét.

1984 májusában elkezdődött a belső udvarban egy korszerű, előírásoknak megfelelő épület megépítése, amely most is ideális a gyermekek ellátására. Az új óvoda épülete 1986. november 7-én került átadásra.

1986 decemberétől a régi Hidvégi-féle házban működött az iskolások számára napközi étkeztetés, az óvoda konyhájáról szállították az ételt. Jelenleg a régi épület ad helyet az iskolások ebédeltetésének, az idős emberek ebédjét innen szállítják ki.

magyar