Településünk gyásznapja

A megemlékezés a Csányi Római Katolikus templomban kezdődött, ahol Mándy Zoltán atya a vasárnapi szentmisét a háborúkban elesett hősökért ajánlotta fel. A háborús emlékműnél Gál Tiborné és Kovácsné Tóth Dóra versekkel, Vitéz Pádár Sándor és Medve Éva beszédekkel rótták le tiszteletüket a hősi halált halt katonák előtt...

 

November 2. Halottak napja

Az elhuny, de az üdvözséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekről való ünnepélyes megemlékezés napja.   

Nemzedékek előtt általános dologtiltó nap volt. Ilyenkor tilos volt a földmunka, a répa és a krumpli elvermelése, a varrás, a mosás, a takarítás, a meszelés, a káposztának télire való eltevése – néhol az egész halottak hetében.

A hívek halottak napján alamizsnát osztottak:...

Tájékoztatás építési munkálatok megkezdéséről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2023.10.24. napjától a Polgármesteri Hivatalban építési munkálatok kezdődnek. Az építkezés alatt az ügyfélfogadás zavartalan. A Hivatal előtt a parkolás és a kerékpárok tárolása tilos! A kerékpárok elhelyezésére a központi buszmegállóban nyújtunk lehetőséget.

 

Elektromos és elektronikai hulladékbegyűjtő akció

A Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft. és Csány Község Önkormányzata Elektromos és elektronikai hulladékbegyűjtő akciót szervez.

Időpont:  2023. november 06-07. 8.00-12.00

Helyszín: A Polgármesteri Hivatal udvara (Kossuth L. u. 2.)...

A szakszerűtlenül megbontott berendezéseket nem áll módjukban elszállítani.

Tájékoztató szünidei ingyenes gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önt/Önöket arról, hogy 2016. január 1-jétől megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai.

Az új szabályok szerint 2016. január 1-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Csány Község Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében...

Oldalak