Pünkösdi köszöntés

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének, eljövetelének és kiáradásának ünnepe, a húsvéti időszak megkoronázása, az Egyház születésének napja.

A kiáradó, jóra vezérlő Szentlélek isteni ajándékok sokaságával érkezik. Tanuljuk meg felismerni a kegyelmi ajándékot, megérteni  feladatunkat és helyünket ebben a világban!

Áldott Pünkösdi Ünnepet kívánunk településünk minden lakójának!

Pünkösdi énekes koncert 

Hrabanus Maurus (776-856) : Pünkösdi himnusz

Teremtő lélek, légy velünk!
Látogasd híveid szivét!
Töltsd malaszttal a kebleket,
melyeknek alkotója vagy.
 
Te, kit Védőnknek mondanak,
s mellénk a magas Ég adott!
Tűz, élő forrás, szeretet!
Te, lelkek lelki olaja!
 
Ajándékoddal hétszeres!
Te, ujj az Isten jobb kezén!
Te, kit az Atya megigért,
szavával áldod torkaink!
 
Gyújts fényt érzékeinkbe! Öntsd
szívünkbe szent szerelmedet!
S mi bennünk testi gyöngeség,
örök erőddel izmosítsd!
 
Ellenségünket űzzed el!
S a Békét tüstént hozd közel,
előttünk járva, mint vezér!
S kerüljünk mindent, ami árt.
 
Általad tudjuk az Atyát
s ismerjük, adjad, a Fiút!
Tebenned higgyük szellemét
mind a kettőnek végtelen.
 
Ezt teljesítse az Atya,
s vele egylényü Egyfia,
aki veled uralkodik,
ó, Lélek, minden századig!
 
(Ford.: Babits Mihály)