Kegyelmekben gazdag, áldott Húsvétot kívánunk!

Böjte Csaba Atya gondolataival kívánunk településünk minden lakójának kegyelmekben gazdag, áldott Húsvétot, kívánjuk Krisztus föltámadásának hitét, a hit örömét és az öröm életünkbe való átsugárzását!

 " "A keresztet ő maga vitte, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre feszítették."

Minden embernek megvan a maga nehézsége, gondja, mindannyian vállunkra kell vegyük a magunk keresztjét! Tetszik - nem tetszik, de hordozni kell nap mint nap a mindennapi problémáinkat! Visszük közömbösen, beletörődve vagy lázadozva a keresztjeinket a magunk Golgotája felé! Ott a "Koponyák hegyén" a magunk nagypéntekén biztos, hogy megtapasztaljuk földi létünk korlátait, elesettségünket, a testi halállal járó elmúlás kérlelhetetlenségét!

Krisztus nem a kereszthordozástól, de nem is a testi haláltól váltott meg bennünket, hanem az értelmetlen örök pusztulástól! Halálával, feltámadásával megmutatta, hogy e földi léten, de még a halálon túl is, az emberi lét örök, nem csak megmarad, de részesül tettei következményeiben!

Az anyag megmaradásának törvényét rég hirdetik a fizikusok, az anyag által hordozott információ megmaradását is egyre több szakember kimondja! Mindazt az értéket, tudást, szépséget, jóságot, de a lehúzó bűnöket is amit te magadban hordozol, szellemed, lelked "információját" nem lehet elpusztítani, az halhatatlan, örökre megmarad! Húsvét misztériuma a Végtelenre tárta az emberiség ablakát, ajtaját, melyen keresztül nem csak szemlélhetjük a Szentháromság szeretet közösségét, de be is kell lépnünk a létezés eme határtalan dimenziójába, hogy földi létünkkel érlelt gyümölcsöket leszakítsuk!

Nagypéntek, a kínkeserves kereszthalál a maga megtörténtével világgá kiáltja, harsogja minden korok emberének, hogy egyetlen létünknek, minden szavunknak, tettünknek örök súlya van, nem babra megy a játék, minden döntésünknek következménye van!

Kicsinységünk tudatában leborulunk a Golgotán álló kereszted előtt! Megrendülve hódolunk Urunk előtted, az értünk meghozott áldozatból hitet, erőt merítünk egy tiszta, szent, igaz élethez, melynek végén reméljük, hogy ajándékba kapott létünk irgalmas szereteted által megdicsőül."

2022. április 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Böjte Csaba Atya, Ferences Szerzetes                                                                                                                                                                                         

Képek:

Munkácsy Mihály Krisztus-trilógia 

Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt (1881)

Munkácsy Mihály Golgota (1884)

Munkácsy Mihály Ecce Homo (1896)

Képek forrása: Internet