November 1. Mindenszentek

Az élő és elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak, az Úr színe előtt egymásért könyörögnek és helytállnak. Mindenszentek a küzdő, szenvedő és diadalmas egyház ünnepe. A küzdő egyház: a földön élő; a szenvedő egyház: a tisztító tűzön szenvedő; a diadalmas egyház: a mennyekbe jutott hívek társasága. Mindenszentek mindazon megdicsőülteké akikről a kalendárium megszámlálhatatlan sokaságuk miatt külön-kölön, név szerint nem emlékezik meg. Mindenszentek a szentek egyetemes egységét hirdeti, az európai közösségtudat kialakulásában jelentős része, szerepe volt; az utóbbi időben halottak napjának vigíliájává változott. 

Forrás: Molnár V. József

Kép: Fra Angelico:Mindenszentek, National Gallery, London