Tájékoztató szünidei ingyenes gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önt/Önöket arról, hogy 2016. január 1-jétől megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai.

Az új szabályok szerint 2016. január 1-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Csány Község Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő / törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben, a mellékelt formanyomtatványon  feltüntetett munkanapokon.

A formanyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány iskolás gyermek vonatkozásában igényli (k) a szünidei ingyenes étkeztetést.

Nyomtatvány kérhető: az iskolában, az önkormányzatnál,  Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál.

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez  szükséges, kitöltött nyilatkozatot  2023.10.20-ig juttassák el az iskolához vagy az önkormányzathoz.  Nyilatkozat hiányában a gyermek nem részesülhet a szünidei étkeztetésben.

Fontos! Csak a jegyző által kiállított, érvényes, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat jogosít a szünidei étkeztetésre. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!

Igénybevétel módja:

Az ételt (ebéd)  kizárólag elvitellel, saját  ételhordóban,  11.00-12.00 óra között 3015 Csány, Malom u. 1. szám alatt, az ÖNO helyiségében vehetik át.

Az őszi szünet  szünidei étkeztetése az iskolás tanulókra, a következő napokra vonatkozik:

2023.. 10.30. (hétfő), 2023.10.31.(kedd); 2023.11.02. (csütörtök), 2023.11.03. (péntek)

Csány, 2023.10.13.

                                                                         Csány Község Önkormányzata