Rangos elismerésben részesült Langó Sándorné, iskolánk tanítója

Langó Sándorné, a Csányi Szent György Általános Iskola tanítója 2023. június elején, Pedagógusnap alkalmából, intézményvezetői ajánlására Tankerület igazgatói dicséretben részesült. Szívből gratulálunk!

“LANGÓ SÁNDORNÉ 1983. október 1-től dolgozik pedagógus munkakörben.

1986-ban szerzett tanítói diplomát a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán. Az első évet Hatvanban kezdte, majd szülőfalujába visszakerülve soha nem ment el más településre tanítani. Immár 40 éve a pályán dolgozik. Sajnálatunkra a jövő tanév szeptemberét már nem kezdi meg, hiszen 40 évvel nyugdíjba vonul.

Tanítványt, kollegát könnyen magával ragadó, szuggesztív egyéniség, aki példamutatóan bánik a gyerekekkel. Sokszínű személyiségét, empátiás képességét, nyugalmát, mérhetetlen türelmét jól állítja a pedagógiai munka szolgálatába. A gyakorlati munkában, felkészülésben éppen úgy példát mutat, mint a fáradhatatlanságban, kitartásban, a szakmai ismeretek gyarapításában. Cselekvőkészsége magas szintű, mely során nem a problémát keresi, hanem a megoldást, s abban mindig elől jár. Nagy lelkesedéssel kapcsolódik be különböző módszertani továbbképzésekbe, kísérletekbe, pályázatokba, melyek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyteremtésére irányultak: EFOP—3.3.7-esben szakmai kidolgozóként és megvalósítóként, EFOP-3.1.7-esben, TÁMOP-3.1.4.C-ben, TÁMOP-3.1.4.B-ben EFOP-3.3.5-ben, EFOP-3.1.11-ben megvalósítóként. Közel 34 éven keresztül folyamatosan 3-4. osztályosok nevelésében és oktatásában vett részt igen eredményesen, 24 éven keresztül, mint osztályfőnök is. Ezt követően is volt bátorsága újítani, s vállalni a nagyfelmenő rendszert elsőként a nevelőtestületből. Tapasztalatait, ismereteit örömmel adja át az érdeklődő kollegáinak.

4 éve hozzáértően, nagy lelkesedéssel látja el az alsós munkaközösség vezetését ezzel segítve az intézményvezető munkáját, tervezi, szervezi, irányítja az alsós pedagógusok mindennapi tevékenységeit. A kirándulások, az évközben megtartott programok fáradhatatlan kezdeményezője, szervezője és résztvevője.

Emberi magatartása példamutató. A nevelőtestület, a tanulók és a szülők körében megbecsült elismert pedagógus. Ő az, akire illik Gárdonyi Géza idézete:

„Légy az, akiből árad a nyugalom. Légy az, kire nem hat a hatalom. Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet. S menj oda, hol fázik a szeretet.””

                                                                                                                                                                                                                                  Szabó Margit​ Igazgató