Adománygyűjtés

A Csányért, a Faluközösségért Alapítvány 2022. 03. 12-én 03. 17-én adománygyűjtést szervezett az ukrajnai menekültek megsegítésére.

Az Alapítvány saját vagyonából 200 000 Ft-ot ajánlott fel, melyhez csatlakozott Csány Község Önkormányzata, szintén 200 000 Ft-tal...

Útátadás

Március 31-én, csütörtökön Szabó Zsolt a térség országgyűlési képviselője,  Szabó Zoltán a Magyar Közút Heves megyei igazgatója valamint Medve István  Csány polgármestere ünnepélyesen átadták a Csányt Hatvannal összekötő 3201-es számú főutat...

2022. április 8-án Kormányablakbusz érkezik

KORMÁNYABLAKBUSZ ÉRKEZIK CSÁNYBA 2022. április 8-án, 9:00 – 11:00 óra között.

Helye: Csány, Kossuth L. u. 2. Községi Önkormányzati Hivatal előtti parkoló

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatokon az ügyfelek elintézhetik a kormányablakokban elérhető ügyköröket, benyújthatják kérelmeiket hatósági ügyekben, illetve tájékoztatást kaphatnak az eljárás menetéről...

 

Közbiztonsági kamerarendszer létesült Csányon

A gazdaságfejlesztési programban érintett településként Csány Község Önkormányzata 40 millió Ft támogatásban részesült az 1457/2019. (VII.30.) Kormány határozat értelmében közbiztonsági kamerarendszer kiépítésére. A rendszámfelismerő kamerákat is magába foglaló kamerarendszer kiépítése 2021 végén vette kezdetét, a...

Közmeghallgatás és Falugyűlés

Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom Csány község lakosságát.

A Közmeghallgatás ideje: 2022. március 21. 16.00 óra
A Közmeghallgatás helye:  Polgármesteri Hivatal Szent László terme

A Közmeghallgatás után a képviselő-testület Falugyűlést tart...

Óvodai beíratkozás

A következő tanévben szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, akik 2022.augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és Csány településen bejelentett állandó vagy tartózkodási lakcímmel rendelkeznek. A beiratkozás időpontja: 2022. április 4-8. között történik.

Helyszín: Napközi Otthonos Óvoda...

 

 

14,6 millió Ft-ot nyert az Önkormányzat útfelújításra

Csány Község Önkormányzata 14 645 007 Ft támogatást nyert el a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021” című pályázati kiíráson a Széchenyi út és a Budai Nagy Antal út felújítására...

Tájékoztató a 2022. II. negyedévi házhoz menő elkülönítetten gyűjtött hulladék szállítási napjairól

A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt Lakosságot a 2022. II. negyedévi házhoz menő elkülönítetten gyűjtött hulladék szállítási napjairól.

2022. április 05.

2022. április 19....

Oldalak