Tájékoztató szünidei étkezésről

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önt/Önöket arról, hogy 2016. január 1-jétől megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai.

Az új szabályok szerint 2016. január 1-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Csány Község Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő / törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben, a mellékelt formanyomtatványon  feltüntetett munkanapokon.

A formanyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli (k) a szünidei ingyenes étkeztetést.

A kitöltött nyomtatványokat  2022. 12.19-ig  juttassák vissza az iskolához, óvodához.

A megjelölt határidőig választ várunk az igénylésre. Amennyiben a jelzett határidőig nem érkezik visszajelzés nemleges válasznak tekintjük. Nyilatkozat hiányában a gyermek nem részesülhet a szünidei étkeztetésben.

Fontos! Csak a jegyző által kiállított, érvényes, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat jogosít a szünidei étkeztetésre. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!

Igénybevétel módja:

Az ételt (ebéd)  kizárólag elvitellel, saját  ételhordóban,  11.00-12.00 óra között 3015 Csány, Malom u. 1. szám alatt, az ÖNO helyiségében vehetik át.

A szünidei étkeztetés a következő napokra vonatkozik:

Iskolásoknak: 2022. 12.22. (csütörtök)-2022.12.23.( péntek) ; 2022.12.27. (kedd)-2022. 12.30. (péntek) között és 2023.01.02. (hétfő)-2023.01.06. (péntek) között.

Óvodásoknak: 2022. 12.22. (csütörtök)-2022.12.23.( péntek) ; 2022.12.27. (kedd)-2022. 12.30. (péntek) között

 

Csány, 2022.12.14.

                                                                                             Csány Község Önkormányzata