Tájékoztató

A Heves Megyei Kormányhivatal  tájékoztatója a veszélyhelyzetben lejárt közgyógyellátási igazolvány és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igényléséről.

Tisztelt Ügyfelünk!

A koronavírus járvány miatt Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet 2022. június 1-jétől megszűnt. A veszélyhelyzet megszűnésével a 2020. november 4-e és 2022. június 30-a között lejáró közgyógyellátásra való jogosultságot, az ezen időszakban lejáró közgyógyellátási igazolvány érvényességét, valamint az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultságot a 2022. évi V. törvény 106. § b) pontja meghosszabbította.

1) 2020. november 4. - 2022. június 30. között lejárt közgyógyellátás igénylése

Amennyiben az Ön közgyógyellátásra való jogosultsága/közgyógyellátási igazolványának érvényessége 2020. november 4-e és 2022. június 30-a között járt le, a jogosultság, valamint az igazolvány érvényessége 2022. szeptember 30-áig meghosszabbodik.

A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző három hónapban – legkorábban 2022. július 1. napjától – is benyújtható. Az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.

2) 2020. november 4. - 2022. június 30. között lejárt egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultság igénylése

Amennyiben az Ön egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultsága 2020. november 4-e és 2022. június 30-a között járt le a jogosultság érvényessége 2022. augusztus 31-éig áll fenn. Amennyiben a jogosultsága újbóli megállapítása iránti kérelmet kíván előterjeszteni, azt – egészségügyi szolgáltatás iránti igény esetén 2022. augusztus 1-jét követően – benyújtott kérelem alapján kezdeményezheti e célra rendszeresített formanyomtatványon.

3) Formanyomtatványok, kérelmek

A lejárt ellátás újbóli igényléséhez szükséges:

- formanyomtatvány letölthető a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/szocialis-ellatasok-igenylesehez-kapcsolodo-nyomtatvanyok  webcímről, illetve beszerezhetők a Heves Megyei Kormányhivatal kormányablakainál vagy járási hivatalok ügyfélszolgálatainál;

- kérelem benyújtható személyesen a fenti címen megjelölt helyen ügyfélfogadási időben, elektronikusan, ügyfélkapun keresztül e-papír szolgáltatás igénybevételével, illetve postai úton.

A járási hivatalok elérhetősége, ügyfélfogadás rendje a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/--/heves-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai webcímen található.

Eger, 2022. július 12.                                                     Heves Megyei Kormányhivatal