Álláspályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A Csányi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3015 Csány, Kossuth Lajos út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.

rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet

1. melléklet 19. pont pénzügyi és számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Helyi adók, talajterhelési díj és mezőőri járulék megállapítása, nyilvántartása,

adóbefizetések könyvelése, kintlévőségek behajtása, adatszolgáltatások teljesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középfokú képesítés, gazdasági,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, gazdasági,

• Önkormányzati adóigazgatási tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85.§-a szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn,nyilatkozat arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczikné dr. Barati Katalin nyújt, a 37/357-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Csányi Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3015 Csány, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/539/2022 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

• Elektronikus úton Laczikné dr. Barati Katalin részére a jegyzocsany@gmail.com E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csany.hu honlapon szerezhet.