Mezőőr álláspályázat

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csány Község Önkormányzata Mezőőr munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3015 Csány Kossuth Lajos út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Termőföldek, valamint az azon található termények, termékek, felszerelések, eszközök vagyonvédelmével kapcsolatos feladatok. A település kül - és belterületén műveletlen, gazos ingatlanok, illegális hulladéklerakók felderítése, intézkedési kötelezettség a hatáskörébe tartozó ügyekben, vándorméhészet figyelemmel kísérése, együttműködés az ebrendésszel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Szakmunkásképző intézet,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Büntetlen előélet, fizikai és pszichikai alkalmasság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középiskola, gimnázium,
  • Mezőőri szolgálatnál vagy fegyveres testületnélszerzett tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Lőfegyvertartási engedély, mezőőri vizsga
  • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • Önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, fegyvertartási engedély – ha van, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy vállalja a fegyvertartási engedély és a mezőőri vizsga megszerzését

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczikné dr. Barati Katalin nyújt, a 37/357-001 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Csány Község  Önkormányzat címére történő megküldésével (3015 Csány, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/1198/2021., valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.
  • Elektronikus úton Laczikné dr. Barati Katalin részére a jegyzocsany@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kizárólag elektronikus úton történő jelentkezés érvénytelennek minősül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.csany.hu