Álláspályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

A Napközi Otthonos Óvoda - Csány a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3015 Csány, Malom út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011 .évi CXC. törvény, és az 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról rendelkezései az irányadóak.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, óvónő, óvodapedagógia területén szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, önálló cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, óvodapedagógus.

 Elvárt kompetenciák:

  • Jó szintű lelkiismeretesség, gyermekközpontú gondolkodás, hagyományőrzés szeretete, rugalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, diploma másolata, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetóségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Surányiné Szabó Beáta nyújt, a 06-37/357-020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Napközi Otthonos Óvoda - Csány címére történő megküldésével (3015 Csány, Malom út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/929-2/2021 . , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Surányiné Szabó Beáta részére a ovicsany@gmail.com E-mail címen keresztül vagy
  • Személyesen: Surányiné Szabó Beáta, Heves megye, 3015 Csány, Malom út 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.csany.hu