Álláspályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Csány Község  Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:...

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3015. Csány, Kossuth Lajos út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III:7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III:7.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja szerint pénzügyi-számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részvétel a költségvetés, beszámolók, előirányzatmódosítások készítésében, banki kivonatok kontírozása, ingatlankataszteri és tárgyeszköz nyilvántartás kezelése, leltározás, selejtezés  KIRA rendszer kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középfokú képesítés, gazdasági

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, gazdasági
  • Önkormányzati gazdálkodási tapasztalat
  • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczikné dr. Barati Katalin nyújt, a 06 37/357-001 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a  Csány Község  Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével 3015. Csány, Kossuth Lajos út 2. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/1142/2021., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
  • Elektronikus úton Laczikné dr. Barati Katalin részére a jegyzocsany@gmail.com E-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a jegyző, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a - polgármester egyetértésével - választja ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.csany.hu