Álláspályázat igazgatási előadó munkakör betöltésére

Csány Község  Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet igazgatási előadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.                   

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3015. Csány, Kossuth Lajos út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III:7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III:7.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. szociális és gyámügyi feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hagyatéki ügyek, KCR rendszer kezelése, szociális kérelmek ügyintézése, kifüggesztések, hatósági igazolások kiállítása, Szociális Bizottság üléseinek előkészítése, jegyzőkönyvkészítés, szakvizsaga esetén anyakönyvi ügyek intézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középfokú képesítés, szociális szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, szociális, bölcsészettudományi, pedagógiai, anyakönyvvezető,
  • Szociális ügyek és anyakönyvezés terén szerzett tapasztalat- Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczikné dr. Barati Katalin nyújt, a 06 37/357-001 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a  Csány Község  Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével 3015. Csány, Kossuth Lajos út 2. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/934/2021., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó.
  • Elektronikus úton Laczikné dr. Barati Katalin részére a jegyzocsany@gmail.com E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: