Óvodapedagógus álláspályázat

A Napközi Otthonos Óvoda - Csány a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §  alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:  Heves megye, 3015 Csány, Malom út 1 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011 .évi CXC.törvény, és az 1992.évi XXXIII.törvény a  közalkalmazottak jogállásáról rendelkezései az irányadóak.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus, óvodapedagógia területén szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, önálló cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Főiskola, óvodapedagógus, óvodapedagógia területén szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: lelkiismeretesség, gyermekközpontú gondolkodás, hagyományőrzés szeretete, rugalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetóségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Surányiné Szabó Beáta nyújt, a 06-37/357-020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Napközi Otthonos Óvoda - Csány címére történő megküldésével (3015 Csány, Malom út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68/2021., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. vagy
  • Elektronikus úton Bohács Ágnes részére a ovicsany@gmail.com E-mail címen keresztül vagy
  • Személyesen: Surányiné Szabó Beáta, Heves megye, 3015 Csány, Malom út 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Csány község Önkormányzata - 2021. február 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshely konduktor óvodapedagógusi végzettséggel is betölthetö. Középfokú végzettségü óvónő jelentkezését is elfogadjuk. Szakirányú főiskolai végzettség megszerzésének támogatása megállapodás szerint történhet. Szükség szerint szolgálati lakás biztosított.