Konyhai kisegítő álláshirdetés

A Napközi Otthonos Óvoda – Csány a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Napközi Otthonos Óvoda - Csány konyhai kisegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3015 Csány, Malom út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az élelmezésvezető és a szakács utasításainak megfelelően, a HACCP előírásainak betartásával konyhai előkészítő feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 8 általános, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, önálló cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 8 általános, konyhai kisegítő munkakörben szerzett jártasság - 1 év alatti szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: pontos, precíz munkavégés, megfelelő munkatempó, tisztaságszeretet, jó kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Surányiné Szabó Beáta nyújt, a 06-37/357-020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Napközi Otthonos Óvoda - Csány címére történő megküldésével (3015 Csány, Malom út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 04/2021 . , valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő. vagy
  •  Elektronikus úton Bohács Ágnes részére a ovicsany@gmail.com E-mail címen keresztül
  •  Személyesen: Surányiné Szabó Beáta, Heves megye, 3015 Csány, Malom út

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 24.