IGÉNYFELMÉRÉS

Tisztelt Csányi Lakosok! 

A koronavírus magyarországi megjelenése és gyors elterjedése miatt a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. § alapján a 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakó-, illetve tartózkodási helyüket a koronavírus járvány lefolyása alatt ne hagyják el! Amennyiben az érintett személy ezt vállalja és erről a helyileg illetékes önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról a települési önkormányzat gondoskodik.

A kialakult helyzetre reagálva Csány Község Önkormányzata biztosítja azon 70 év feletti lakosok élelmiszerrel, gyógyszerrel, munkanapokon egyszeri meleg étellel való ellátását, akik ezen igényüket bejelentik, és akiknek nincs a településen segítő családtagja. Ezzel a lehetőséggel is szeretnénk biztosítani azt, hogy a járvány szempontjából a legveszé­lyez­tetettebb korosztály ne tegye ki magát a fertőzésveszélynek, és csak minimálisan érintkezzen a külső környezetével.

A napi egyszeri ebéd lakásra történő kiszállítása a szociális étkeztetés keretein belül étel­hordóban történik, melynek napi fertőtlenítéséről a szolgáltató gondoskodik. Az ebédért az igénybevevőnek térítési díjat kell fizetnie.

A bevásárlás, gyógyszerrel történő ellátás heti egy alkalommal vehető igénybe. A vásárolt árucikkek, gyógyszerek, élelmiszerek ellenértékét az igénylőnek átadáskor ki kell egyen­lítenie.

A szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból származó problémáik megoldásában a házi segítségnyújtás igénybevétele javasolt. 

Érdeklődni a 06 37 357 001 / 115-ös és a 06 30 501 1418-as telefonszámokon lehetséges.

Amennyiben tehetik, kérjék fiatalabb hozzátartozóik segítségét a fent leírtak elérése érde­kében, ezzel is segítve az Önkormányzatot megnövekedett feladatainak minél gyorsabb és hatékonyabb végrehajtásában!

Az idősekre rendkívül veszélyes az új koronavírus, ezért kérjük, hogy a 70 év felettiek mindenképp maradjanak otthon! Aki idős, beteg családtagjáról gondoskodik, az is tartsa be a minimális személyes kontaktus követelményét!

Köszönjük szíves megértésüket és kérjük együttműködésüket!

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

 

Csány, 2020. március 23.                                                

                                                                                           Medve István sk, polgármester