Idősek Napja 2019.10.27.

Csány Község Önkormányzata 2019-ben is köszöntötte településünk időskorú lakóit az Idősek Világnapja alkalmából. Szívhez szóló köszöntőt mondott Gál Tiborné alpolgármester asszony, melyben elmondta, hogy immár 7. alkalommal köszöntjük községünk 60 év feletti lakosait, akik különböző életutakon jutottak el idáig, örömök és csalódások nyomán. Nem csak ezen a napon, hanem mindig meg kell tenni mindent, hogy érezzék fontos részei az életünknek és nem hagyjuk magukra őket. Szükségünk van mindarra az élettapasztalatra, amivel csak Ők rendelkeznek. Szeretettel kívánta, hogy erőben, egészségben, a család nyújtotta örömökben töltse el a megérdemelt pihenés éveit a község minden időskorú lakója! Kun Magdolna Ahogy idősödöm című versével búcsúzott.
„Ahogy idősödöm, egyre jobban érzem,
becsülni kell minden napot, mely adódik még nékem,
becsülni és megköszönni a magasságos égnek,
hogy nem hagyott el erőm, s hogy van még bennem élet.
Mert amíg van erő bennem, tán remélhetem azt,
hogy része lehet életemnek a következő nap,
és az azt követő újabb nap, melyben ismét meglelem,
azon apró csodákat, mikért érdemes élnem.
Sok évtized elszaladt már, s az időm egyre fogy,
mert úgy születtünk, hogy nem lehetünk halhatatlanok,
hiszen mindenkinek ki van szabva másodpercre tán,
hogy mikor fénylik fel előtte egy másik útirány.”
Ezen alkalomból vendégül láttuk az ünnepelteket egy finom ebéddel, melyet a Napközi Otthonos Óvoda konyhai dolgozói készítettek számunkra /Penczi Ferencné, Tóth Lászlóné, Kissné Kovács Mónika, Sós Marietta, Ráczné Bangó Anita/.
Tartalmas műsort kaptunk: a Csányi Napközi Otthonos Óvoda ovisaitól, Nagy Zoltánné Judit óvónéni irányításával; a Csányi Szent György Általános Iskola tanulóitól Gólya Gabriella tanárnéni vezetésével; a horti Pántlika Néptánccsoporttól; a Horti Népdalkör nívós előadását; a Csányi Hagyományőrző Népdalkör előadását; Dankó Szilvia énekes előadását; a Gyöngyösi Játékszín műsorát.
Kedves köszöntéseknek is tanúi lehettünk, Medve István Polgármester úr köszöntötte az aznap 60. házassági évfordulójukat ünneplő Zölei Ferencet és feleségét Rózsika nénit, majd a 65. házassági évfordulójukat ünneplő Józsa Lászlót és feleségét Pirike nénit. Ezúton is gratulálok Nekik! A sors segedelmével, az egymás iránt érzett szeretetük és tiszteletük bizonyítéka számukra ez az ünnep.
A műsorszámok után Simonyi Pál szolgáltatta a talpalávaló zenét a kikapcsolódáshoz.
Reméljük emlékezetes délutánt tudtunk szerezni településünk időskorúinak!
Mint minden rendezvényünket, ezt is segítették támogatóink, hogy minél színvonalasabban tudjunk ünnepelni. Köszönjük nekik a segítséget:
Gabanyecz Attila a zeneszolgáltatást finanszírozta.
Anyagilag, felajánlásaival segített: Borosi Zoltánné, Ferró János és felesége, Ferró Szilvia,Ferró Tivadarné, Gál Tiborné, Molnár Erika, Molnár Kristóf, Molnárné Pádár Hajnalka, Medve István, Medve Istvánné Czabán Katalin, Szabó Lászlóné, Oziris Kft.
A dekorációt a Napközi Otthonos Óvoda dolgozói készítették és segítettek a nap lebonyolításában: Bohács Ágnes, Horváthné Tóth Irén, Nagy Zoltánné, Surányiné Szabó Beáta, Erdélyiné Laszkács Erika, Ferró Tivadarné, Gulyás Gáborné, Ráczné Fábián Éva, Fodor Gyuláné.
További segítőink voltak: Csordás Erika, Gál Brigitta, Juhász Péterné, Kovács Orsolya, Kovácsné Tóth Dóra, Medve Éva, Menártovics Lászlóné, Nagyné Tóth Ibolya, Pernyész Róbertné, Szabó Margit, Szklenár Györgyné.
Az Új Nyugalom csoport vigyázta a rendet: Ferró Tivadar, Nagy János, Pádár Attila, Micskó Tibor személyében.
A vendégek sem jöttek üres kézzel, süteményeket, sósat készített: Bugyi Jolán, Pádár Zoltánné, Csontos Ferencné, Nagy Sándorné.
A takarításban, a pakolásban és a mosogatásban Fibi Éva, Szajkó Natasa, Botos Zsanett, Cserna István, Rácz Attila és Kiss Dénes volt segítségünkre.
Igazi összefogás eredménye volt ez a nap is, a köszönet napja időskorú lakosaink felé, akiknek ez úton is tiszteletemet fejezem ki és további jó egészséget, tartalmas, aktív nyugdíjaséveket kívánok nekik!

Molnárné Pádár Hajnalka

A rendezvény képei megtekinthetőek itt .