Házassági évfordulósak köszöntése

Településünkön szép hagyomány indult útjára, évről évre köszöntjük az 50, 55, 60 vagy további ötéves házasságukat ünneplőket. 2018-ban nagy örömünkre szolgált, hogy több házaspárnál is tiszteletünket tehettük, részesei lehettünk örömüknek. Településünk polgármestere Medve István, alpolgármester asszonya Gál Tiborné és a szociális ágazat képviselője Molnárné Pádár Hajnalka saját és a település lakóinak jókívánságaival keresték fel az ünnepelteket. Szívhez szóló élettörténetek, kalandos események, nehéz feladatok megoldásának fültanúi voltunk, melyek mások számára is példaként szolgálhatnak, hogy karoljuk fel egymást, hogyan jussunk túl a problémákon, miként építsük a közös jövőt. Ünnepelt házaspárjainknak sikerült a nehézségeken túllendülni, élik a nyugdíjasok megszokott mindennapjait, a fáradságos munkával teli évtizedek után megérdemelt pihenésüket töltik. Egészségi állapotuk függvényében tevékenyen kiveszik részüket a ház körüli munkában, rendezett, tiszta otthonokban jártunk, ami elismerésre méltó és számos fiatal család számára megirigyelhető. Mára népes család veszi körbe Őket, büszkén mesélnek gyermekeik, unokáik boldogulásáról, igyekeznek részt vállalni azok életében is. Gratulálunk az ünnepelt házaspároknak, kívánjuk, hogy még sok-sok éven keresztül egészségben és családjuk körében töltsék a közös szép éveket!
"Sok öreg párban látom még csillogni az örök szerelem fényét. Kivillan a megszokás, az elfáradás, a sorsközös-ség hétköznapi homályából. Még mindig fogja a kezét. Még mindig rá tud pillantani úgy, mint szerelmes. Messziről néz már ez a tekintet - de ugyanaz."
(Müller Péter)

A köszöntött házaspárok, akik idén jubiláltak:
50 éves házasságkötésüket ünnepelte:

  • Farkas István és felesége, Katika néni a Csokonai utcában,
  • Gergely Árpád és felesége, Zsuzsa néni a Gyöngyösi úton.

55 éves házasságkötésüket ünnepelte:

  • Langó István és felesége, Manci néni a Csillag utcában,
  • Maldrik Pál és felesége, Klári néni a Kossuth utcában,
  • Szabó József és felesége, Veca néni a Nagy úton,
  • Varga Mihály és felesége, Katika néni a Szövetkezet utcában,
  • Deák Vilmos és felesége, Magdika néni a Monostori utcában,
  • Tóth László és felesége, Rózsika néni a Kossuth utcá-ban.

60 éves házasságkötésüket ünnepelte:

  • Bánkuti László és felesége, Mancika néni a Major utcában.

Kérem a hozzátartozókat, jelezzék az önkormányzat felé, ha családi, ismerősi körükben ilyen jeles ünnep várható, mert a más településen kötött házasságokról nincs tudomá-sunk, és csak így tudjuk köszönteni az itt lakó érintetteket.
További képek megtekinthetőek a csany.hu/galéria/képek alatt.
                                                                                                                                                                                                                                                        Molnárné Pádár Hajnalka