Szociális tűzifaosztás

A pályázaton elnyert összegből beszerzett tűzifából az Önkormányzat a szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít a készlet erejéig. A támogatás feltétele, hogy a jogosult fa- vagy vegyes fűtéssel rendelkezzen és a lakás téli fűtését fával biztosítsa. A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
Az igényléseket 2019. január 15. napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, Dávid Gábor ügyintézőnél. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell. A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban Dávid Gábornál kérhetők.