Tájékoztató közlemény a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázatról

A pályázati kiírás: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati felhívás.

A kedvezményezett: Csány Község Önkormányzata.  
A projekt címe: Csányi külterületi közutak karbantartása és eszközök beszerzése.
A támogatás: 44 761 107 Ft, a támogatás intenzitása: 85%.  
A pályázat megvalósulása: 2018.03.26 – 2018.12.31.

A pályázat révén a Csokonai utca 0229/2 hrsz.-ú külterületi szakaszának szilárd burkolattal való ellátása és a Monostori út folytatásában a 0139 hrsz.-ú út mechanikai stabilizációja valósult meg. A pályázat keretében MTZ traktor, vontatott gréder és hótolólap került beszerzésre. A beszerzésre került traktorral és gréderrel a mezőgazdasági földútjainkat tudjuk járhatóvá tenni. A hótolólap beszerzése az útjaink téli karbantartását szolgálja.