Áldott Húsvétot!

„Jézusunk feltámadása
bíbor hajnal hasadása.
Dicső feltámadásod
térítse a világot,
alle-alleluja!”

MS mester Feltámadás című képével és a kalotaszegi Kovács-nővérek előadásával kívánunk áldott Húsvétot községünk minden családjának, tagjának.

https://www.youtube.com/watch?v=Kyatnpho_jA

 

Feltámadás hírüladása

Szép ragyogó napunk támadt
mivel Krisztus ma feltámadt,
örvendjünk, vigadjunk,
rebegjen hőn ajkunk,
alle-alleluja!

A hívők mind együtt voltak,
és könnyezték a nagy holtat.
Közöttük, ím, egyszer
megjelent a Mester,
alle-alleluja!

Föltámadott harmadnapra,
Szűzanyját megvigasztalta,
tündöklik sírboltja,
feltörve a zára,
alle-alleluja!

Jézusunk feltámadása
bíbor hajnal hasadása.
Dicső feltámadásod
térítse a világot,
alle-alleluja!

-

Ébredj ember mély álmodból,
megszabadulsz rabságidból,
meghalt értünk szeretetből,
föltámadt önerejéből,
a sebei bégyógyultak,
reményeim megújultak.

A kősziklán ül az angyal
fényköntösben, nyájas arccal.
Alleluja, zeng a nagy szó:
Nincs itt, üres a koporsó,
nincs itt Jézus, mert föltámadt,
múljék el minden nagy bánat!

-

Föltámadt Krisztus e napon,
hogy minden ember vigadjon,
értünk halált ki szenvedett,
megváltott minden lelkeket.

Mennek a nők szent sírjához,
kenetet visznek Krisztushoz,
egy fényes angyalt látának,
hallnak mennybéli szózatot.

Galileába menjetek,
vigyétek el a híremet,
tudják meg az apostolok,
hogy az Úr él s feltámadott.

Megjelent a szent anyjának,
kesergő szent Magdolnának,
azután meg szent Péternek,
s összesereglett híveknek.