Pályázati felhívás

Csány Község Önkormányzata
pályázatot hirdet
védőnő
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3015 Csány, Petőfi Sándor utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői és az iskolaegészségügyhöz kapcsolódó védőnői feladatok ellátása Csány község közigazgatási területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Védőnői,
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Pályakezdő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggően szükséges 3. személy által történő megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csány Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3015 Csány, Kossuth út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 488-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
 • Elektronikus úton dr. Szabó Tamás részére a igazgatascsany@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szükség esetén szolgálati lakás biztosított.