A Hulladékudvarba ingyen leadható hulladékok

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. Hatvan szélén, a Csányi úton található hulladékudvarára mindenki beszállíthatja, és ott ingyenesen lerakhatja az ingatlanán keletkező kommunális hulladékot, elektronikai hulladékot, zöldhulladékot valamint építési törmeléket.
A Hulladékudvar szolgáltatásait, azok a magánszemélyek vehetik igénybe, akik az Üzemeltetővel hulladékszállítási szerződéssel rendelkeznek és nincs tartozásuk!

Nem veszélyes hulladékból ingatlanonként begyűjthető, (átvehető) hulladékok:

  • Újságok, hullámpapír, csomagolópapír, karton, stb.
  • PET-palack, fólia, műanyag tárgyak, stb.
  • Öblös üveg: italos, befőttes, parfümös, stb. Sík üveget leadni nem lehet!
  • Üdítős, sörös és egyéb, fémpalackok, tiszta konzerves doboz.

-  negyedévente 3 m3 mennyiségű zöldhulladék (Növényi eredetű kerti hulladékok, darabolt gallyak, falevelek, nyesedék.) A hulladékot zsákokban vagy kötegelve, maximum 1 méter hosszúságú darabokban lehet leadni.

-  negyedévente 1 m3 mennyiségű építési jellegű hulladék, sitt. Az építési jellegű hulladék veszélyes összetevőt nem tartalmazhat!

- negyedévente maximum 200 kg hulladék a 20-as főcsoport - települési szilárd hulladék (Nagydarabos hulladék, bútorok, ruhák, egyéb nem elektromos      tárgyak, elektronikai hulladék, számítástechnikai hulladék, TV, telefon, elhasználódott háztartási gép,    mosógép, hűtőgép, stb.)

-  évente 4 db személyautó gumiabroncs

Veszélyes hulladékok esetén ingatlanonként évente legfeljebb 100 kg mennyiségű hulladék adható le. Elemek, akkumulátorok, festékes dobozok, hajtógázas palackok, olajos rongyok, fénycsövek stb.

A különböző fajtájú és anyagminőségű hulladékok egymással nem keveredhetnek, azok szétválogatása az átadó kötelessége!

A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakos köteles bemutatni a

  • lakcímkártyáját
  • személyi igazolványát
  • valamint igazolni a hulladékszállítás díjának befizetését (csekkszelvény)

Együttműködésüket előre is köszönjük!