Pályázati felhívás

Csány Község Önkormányzata
pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3015 Csány, Kossuth út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pénzügyi igazgatási feladatok; közreműködés a költségvetés, a zárszámadás előkészítésében; kontírozás, tárgyi eszközök aktiválása és az ezzel kapcsolatos könyvelési feladatok ellátása; leltározási feladatok ellátása; pénztáros-helyettesi feladatok ellátása. Nem rendszeres kifizetések (útiköltség, megbízási díjak); KIRA-rendszerben való rögzítések; mérlegjelentések; PM-infó; beszámoló készítésében való aktív közreműködés. Saját termelésű készletek könyvelése; önköltségszámítás; állattartással kapcsolatos könyvelés, ezekkel összefüggő analitikák vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.             

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelői szakképesítés; általános gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés és legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • EPER pénzügyi integrált rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggően szükséges 3. személy által történő megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csány Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3015 Csány, Kossuth út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 487-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton dr. Szabó Tamás részére az igazgatascsany@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Csány község honlapja - csany.hu - 2017. január 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezésben, a közszolgálati jogviszony létesítésekor próbaidőt köt ki. A munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.