Pályázati felhívás

Csány Község Önkormányzat                  

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3015 Csány, Kossuth út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pénzügyi igazgatási feladatok, közreműködés a költségvetés, a zárszámadás előkészítésében, kontírozás, tárgyi eszközök aktiválása és az ezzel kapcsolatos könyvelési feladatok ellátása, leltározási feladatok ellátása, pénztáros - helyettesi feladatok ellátása. Nem rendszeres kifizetések (útiköltség, megbízási díjak), KIRA-rendszerben való rögzítések. Alkalmazási iratok (jogviszony létesítése, jogviszony módosítása, ezen belül kinevezés, átsorolás) elkészítése, rögzítése a KIRA rendszerben. Mérlegjelentések, PM-infó, beszámoló készítésében való aktív közreműködés. Saját termelésű készletek könyvelése, önköltségszámítás, állattartással kapcsolatos könyvelés, ezekkel összefüggő analitikák vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, Középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelői szakképesítés; általános gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés és legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • EPER pénzügyi integrált rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggően szükséges 3. személy által történő megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csány Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3015 Csány, Kossuth út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2488-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton dr. Szabó Tamás részére a jegyzo@csany.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Csány község honlapja - csany.hu - 2016. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezésben, a közszolgálati jogviszony létesítésekor próbaidőt köt ki. A munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a csany.hu honlapon szerezhet.