Pályázati felhívás

Csány Község Önkormányzat                      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3015 Csány, Kossuth út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folyatott, engedélyhez illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében. Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében. Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében. Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. Közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, közszolgálati vagy rendészeti középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga, a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, - a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. (XII.29.) Eüm-BM együttes rendeletében foglalt feltételeknek való megfelelés,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggően szükséges 3. személy által történő megismeréséhez
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csány Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3015 Csány, Kossuth út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1682-4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
 • Elektronikus úton dr. Szabó Tamás részére a jegyzo@csany.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről személyes meghallgatást követően a jegyző dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Kinevezés esetén 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Csány község honlapja - csany.hu - 2016. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a csany.hu honlapon szerezhet.