Tájékoztatás Csány község belterületén érvényes tűzgyújtási tilalomról

 

Tisztelt Lakosok!

Csány község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2012. (VII.19.) önkormányzati rendeletében határozta meg a tiltott, közösségellenes magatartásokat. A rendelet 15.§-a szerint:

  1. Csány község belterületén a lakossági kerti hulladék nyílttéri elégetése kizárólag hétköznapokon lehetséges.
  2. Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki kerti hulladékot az (1) bekezdésben meghatározott időponttól eltérően ünnepnapokon, hétvégén éget, továbbá az is, aki kerti hulladéknak nem minősülő anyagot (műanyagot, gumit, állati maradványokat, veszélyes anyagot) éget el kerti hulladékként. 

A rendelet 4. §-a meghatározza szabályszegővel szembeni büntetés mértékét is:

  1. A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

A kerti hulladék égetése során biztosítani kell a tűz továbbterjedésének megakadályozását, valamint az égetés befejeztével a visszamaradó parázs teljes oltását.

  Külterületen – kerti hulladéknak minősülő anyag – égetéssel történő ártalmatlanítása külön engedélyhez kötött, amelyet a tervezett égetés előtt 10 nappal előbb kell a Katasztrófavédelemtől kérni. 

Csány, 2015. április 29.

 

                                                                                                          dr. Szabó Tamás

                                                                                                           helyettes jegyző