Wass Albert felolvasóest

Irodalmi estre gyűltünk össze 2015. február 20-án a Művelődési Ház könyvtárában. A mai világban, ahol a kultúra nem annyira becses érték, Wass Albert-emlékestre hívtuk és vártuk az irodalomkedvelőket immáron második alkalommal. A tavalyi évhez hasonlóan szerettünk volna eltölteni egy kellemes estét családias hangulatban, és feltöltekezni, hogy lélekemelő gondolatokkal gazdagodva térhessünk vissza a hétköznapok kerékvágásába. Az estre, mely tartalmazott komoly és vidám részeket is, szép számmal gyűltünk össze.
A tavalyi évhez hasonlóan 18:00-kor nyitottuk meg rendezvényünket, melynek elsődleges célja az íróról való megemlékezés, illetve életművének megismerése volt. A megnyitó a magyar és a székely himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd elhangzott a kezdeményező köszöntője, melyet minden csatlakozó településen felolvastak.
 Idén az est színvonalát egy különleges vendég is emelte, Kelemen Csaba, az Egri Gárdonyi Géza Színház tagja látogatott el hozzánk. A művész úr rövid bemutatkozása és zenés köszöntése után a Csányi Szent György Általános Iskola tanulói olvastak fel részleteket Wass Albert műveiből. 
 A program folyamán több megzenésített vers is elhangzott a művész úr előadásában, továbbá Boldogról is érkezett vendégelőadó Dobre Ferenc személyében, aki a tavalyi évhez hasonlóan több településre is ellátogatott az este folyamán. Ő Wass Albert és Reményik Sándor műveiből olvasott fel gondolatébresztő részleteket, és hozott egy kis bemutatót is, melynek fényképeit Marosvécsen készítette. Előadásában történeteket idézett fel, melyeket Erdélyben élt át és tapasztalt barátaival. 
Az estet mezőségi népdalok tanulásával is színesítettük a Csányi Népdalkör segítségével, hogy ily módon is megidézhessük Wass Albert szűkebb pátriáját.
Meséinek világába is bepillantást nyerhettünk, a Tavak könyve és Erdők könyve című könyveiből idéztünk fel néhányat. 
Az est folyamán a jelenlévő vendégeket szendviccsel, süteménnyel, illetve ásványvízzel is kínáltuk a segítők jóvoltából.
A résztvevők száma ez évben 40 fő volt, számuk a tavalyi évhez képest a duplájára növekedett, a hangulat családiassá, bensőségessé vált, amelyet az is jelez, hogy a zárás kitűzött időpontját (23:00) túlteljesítettük.
A szervezők ezúton szeretnének köszönetet mondani mindazoknak, akik felolvasóként, segítőként vagy akár csak hallgatóként hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
A felolvasásban részt vettek a Csányi Szent György Általános iskola tanulói: Agócs Adrián  (5. oszt.), Agócs Antónia  (7. oszt.), Csemer Elizabet  (8. oszt.), Halász Béla Benedek (6. oszt.), Juhász Szilvia (5. oszt.), Nagy Katrin Rozália (8. oszt.), Prileczky Klaudia (7. oszt.) tanulók, és külön köszönet illeti felkészítő pedagógusukat, Fábián Krisztinát.

Felolvasásukkal gazdagították estünket: Dávid Béláné, Kovácsné Hevér Erika, Kovácsné Tóth Dóra, Langó Rebeka, Magyar Attila, Molnárné Pádár Hajnalka, Csomorné Farkas Éva, Farkas Brigitta, Óvári Lászlóné, Pernyész Lili, Rácz Jánosné, Rácz Mária Magdolna.

Segítők, akik nélkül a felolvasó est nem valósulhatott volna meg: Cserna Józsefné Ani, Csomor Zoltán, Csomorné Farkas Éva, Kerek Attila, Kovács Orsolya, Medve Istvánné Czabán Katalin, Molnárné Pádár Hajnalka, Rácz Jánosné, Rácz Mária Magdolna. Köszönöm a munkájukat!

Az est támogatói voltak: Csány Község Önkormányzata, Cserna Józsefné Ani, Farkas Tihamérné, Medve Istvánné Czabán Katalin, Óvári Lászlóné, Rácz Jánosné, Rácz Mária Magdolna, Simonyi Mária. Köszönjük a felajánlásukat. 
 
Véleményem szerint a Wass Albert-emlékest teljesítette az üzenetét, melyet az est mottójául választottunk: 
„Valaki valahányszor jót cselekszik ezen a világon: egy… pillangó száll föl a levegőbe, viszi a jó hírt a jó Istenhez.” 
                        
                                                                                                                                 Rácz Jánosné
                                                                                                                                     szervező

A felolvasó esten készült képek itt tekinthetőek meg