Közel 1 millió Ft-t nyert az Önkormányzat szociális tűzifa vásárlására

Csány Község Önkormányzata a 46/2014. (IX. 25.) BM rendeletben megjelent pályázaton 960 120 Ft Ft-otnyert 54 m3-nyi szociális célú tűzifa vásárlására. A Hatvani Járás 13 települése közül 6 (Apc, Csány, Ecséd, Heréd, Kerekharaszt, Zagyvaszántó) részesült támogatásban, közülük Csány nyerte a legmagasabb összeget.
 
A Képviselő-testület a pályázati kiírásnak megfelelően megalkotta a szociális alapú tűzifajuttatásról szóló 6/2014. (X.2.) számú rendeletét. A rendelet értelmében juttatásban részesülhetnek azok, akik:
   a) a lakóingatlan fűtésére tűzifát használnak,
   b) az együtt élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250%-át,
   c) nincs az Önkormányzat felé adótartozásuk, vagy adók módjára behajtható köztartozásuk.
A juttatás elbírálásánál előnyt élveznek azok a lakosok, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására, időskorúak járadékéra, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, lakásfenntartási támogatásra jogosultak, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek. A Képviselő-testület a jogosultságról nem beadási sorrendben dönt. A Képviselő-testület a kérelem pozitív elbírálása esetén legalább 3 mázsa fát biztosít azzal, hogy az egy lakcímen élők egy háztartásban élőknek minősülnek az eljárás során.
Azok, akik a kapott tűzifát részben vagy egészben értékesítik, kötelesek annak értékét és a szállítás költségeit az Önkormányzat részére megfizetni.
A kérelem benyújtásának határideje: 2015. január 15.