Adventi készülődés

Az advent az egyházi év kezdete, a karácsonyt megelőző négyhetes időszak. A készülődés, várakozás, reménykedés, a Megváltó várásának ideje. Az advent szó azt jelenti: Eljövetel. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „Az Úr eljövetele”. A valódi adventi koszorúnak igen mély mondanivalója van. Eredendően minden adventi koszorút egy kör és egy kereszt alkot. A kör Boldogasszony ölelését szimbolizálja, a fény óhajtásának és őrzésének megjelenítését. A kereszt az Ige, a Teremtő kiáradó fénye. A kereszt közepe pedig Isten helye. A gyertyák elhelyezésének, tájolásának és meggyújtásának is meghatározott sorrendje van. Az első adventi vasárnapon a kelet felé eső gyertyát gyújtjuk meg. Második vasárnap az első mellé a dél felé esőt, harmadikon az első kettő mellé a nyugat felőlit, negyedik vasárnapon az első három mellé az észak felőlit is, így most már mind a négy gyertyát. Községünkben, Csányon is elkezdődött az adventi készülődés. 2014. november 29-én a Csányiak Csányért Együtt Faluszépítő Egyesület tagjai Bitaróczkiné Czudarhelyi Zsuzsanna, Bitaróczki Viktor, Molnárné Pádár Hajnalka, Nagy Károly, Nagyné Tóth Mária, és Szabó Lászlóné Pirike immáron harmadik alkalommal készítették el a település adventi koszorúját. Idén a Csányi Szent György Általános Iskola tanulói, Agócs Adrián, Agócs Antónia, Hipszki Georgina, Nagy Katrin, Prileczky Klaudia, Varbai Vivien és Medve Éva tanító néni is segédkeztek a munkálatokban.