Áldott Húsvétot!

A rövidesen falunkba látogató Petrás Mária műalkotásaival, a vele készült interjúval, valamint az Erdélyi Zsuzsanna által Nógrádban gyűjtött Aranymiatyánkkal és annak klézsei énekelt változatával kívánunk áldott Húsvétot. 

Interjú Petrás Máriával 

Aranymiatyánk 

 

                                           Aranymiatyánk

                                              (Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése)

Virágszombatja estéjén                                                     Nagypénteken mit fogsz tenni?
Mária Fiát kérdezvén,                                                          Szent Fiam, mit fogsz mívelni?
Hogy nagyhéten mi lesz dolga,                                           Akkor anyám egy keresztre
Néki Szent Fia megmondja.                                                 Föl leszek én majd szögezve.

Virágvasárnap mit teszel?                                                    Majd a kereszt alatt állasz,
Szent Fiam, hogy mit mívelöl?                                             Kezeiddel el nem érhetsz,              
Akkor anyám király leszek,                                                   
Kezeiddel el nem érhetsz,
Jeruzsálembe bemegyek.                                                    Szűz öledbe le nem vehetsz.

Hát nagyhétfőn mit fogsz tenni?                                         Nagyszombaton mit fogsz tenni?
Szent Fiam, mit fogsz mívelni?                                             Szent Fiam, mit fogsz mívelni?
Akkor anyám beteg leszek,                                                  Akkor anyám föltámadok,
A templomba nem mehetek.                                               Dicsőségben uralkodok.

Hát nagykedden mit fogsz tenni?                                        Nagyvasárnap mit fogsz tenni?
Szent Fiam, mit fogsz mívelni?                                             Szent Fiam, mit fogsz mívelni?
Akkor anyám vándor leszek,                                               Akkor anyám mennyországba
Utcáról utcára megyek.                                                       Leszek örök boldogságba.

Hát nagyszerdán mit fogsz tenni?                                       Húsvét után negyven napra,
Szent Fiam, mit fogsz mívelni?                                             Felmé'k Atyám országába,
Akkor Olajfák hegyére                                                         Elküldöm a vigasztalót,
Megyek gecemáni kertbe.                                                   A fehér színű galambot.

Hát a nagy zöld csütörtökön                                              Pünkösd után nyolcvan napra,
Szent Fiam, hogy mit mívelöl?                                            Nagyboldogasszony napjára,
Akkor anyám hamis Júdás                                                  Felviszlek a mennyországba,
Harminc ezüst pénzér' elád.                                                A mennyei boldogságba.