Mezőőri állás

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében mezőőr munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Mezőőri feladatok ellátása, ebrendész munkájának segítése, helyi rendeletek betartásának ellenőrzése

Betöltendő állás szakmacsoportja: mezőgazdaság

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Csány

Feltételek, Előnyök Pályázati feltételek: Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- 3. Befejezett 10. osztály, alsó középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés, felnőttképzési szakmai végzettség, részszakma - középfokú szakképzettség , Egyéb végzettség, rendészeti, mezőőri vizsga

Egyéb pályázati feltétel meghatározása: - rendészeti és mezőőri vizsga

Járművezetői engedély kategória: B Pályázat elbírálása során előnyt jelent.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Szabálykövetés, fegyelmezettség (alap)

- Önállóság (alap) - Határozottság, magabiztosság (alap)

- Együttműködés (alap)

- Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.22. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: személyes interjút követően

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.29. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.25.