TÁJÉKOZTATÁS szociális tüzelőanyagról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2023 évben is lehetőséget biztosítunk szociális tüzelőanyag – barna kőszén – igénylésére.
A kérelmeket 2023. november 30. napjáig lehet leadni a Polgármesteri Hivatalban.
Bővebb tájékoztatás személyesen vagy telefonon kérhető!