November 2. Halottak napja

Az elhuny, de az üdvözséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekről való ünnepélyes megemlékezés napja.   

Nemzedékek előtt általános dologtiltó nap volt. Ilyenkor tilos volt a földmunka, a répa és a krumpli elvermelése, a varrás, a mosás, a takarítás, a meszelés, a káposztának télire való eltevése – néhol az egész halottak hetében.

A hívek halottak napján alamizsnát osztottak:...

Tájékoztatás építési munkálatok megkezdéséről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2023.10.24. napjától a Polgármesteri Hivatalban építési munkálatok kezdődnek. Az építkezés alatt az ügyfélfogadás zavartalan. A Hivatal előtt a parkolás és a kerékpárok tárolása tilos! A kerékpárok elhelyezésére a központi buszmegállóban nyújtunk lehetőséget.

 

Elektromos és elektronikai hulladékbegyűjtő akció

A Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft. és Csány Község Önkormányzata Elektromos és elektronikai hulladékbegyűjtő akciót szervez.

Időpont:  2023. november 06-07. 8.00-12.00

Helyszín: A Polgármesteri Hivatal udvara (Kossuth L. u. 2.)...

A szakszerűtlenül megbontott berendezéseket nem áll módjukban elszállítani.

Tájékoztató szünidei ingyenes gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önt/Önöket arról, hogy 2016. január 1-jétől megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai.

Az új szabályok szerint 2016. január 1-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Csány Község Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében...

Köszönetnyilvánítás az Idősek Napi rendezvény megvalósítóinak és támogatóinak

„A jótettek javarészt titokban születnek. Semmiféle műszer nem jelzi őket, semmiféle statisztikai apparátus nem készít róluk táblázatot. De a jelenlétük annál valóságosabb.” Pilinszky János

A 2023.10.07-i Idősek Napi rendezvény megvalósítói, segítői:...

Idősek Napja 2023

Medve István polgármester kezdeményezésére 2013 óta immár hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában töltött évek után közöttünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket....

Oldalak